Fenderkista – fenderkull

Fenderkista – fenderkull är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Fenderkista eller fenderkull är en seglingslek för att lära sig manövrering när det är många båtar nära och ta snabba beslut under press  samt samarbeta i segelbåten.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout.

Gruppstorlek: 16 eller fler, 8-15 pers.

Så genomför du aktiviteten


Alla deltagare delar upp sig på segelbåtar. Markera ett område med bojar som man ska vara inom.

En båt börjar med fendern. Försöker träffa/kulla en annan båt på skrovet. Om en båt blir träffad ska besättningen så snabb som möjligt plocka upp fendern och försöka träffa en annan båt.

Tips! Ni kan ha flera fendrar ute samtidigt att kulla med för att få mer action.

Att tänka på

Inte tillåtet att kasta fendern på varandra utan det är skrovet på båten som ska träffas.

Aktiviteten är gjord av

Krabban, Göteborgs sjöscoutkår