Följa John med segelbåt

Följa John med segelbåt är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Öva manövrering och handhavande av båten. Går bra att göra från optimistjolle till stor båt.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout.

Gruppstorlek: .

Så genomför du aktiviteten


En båt är ledarbåt (kan vara följebåten om ni har ont om båtar). De andra ska helt enkelt följa efter i en rad utan att segla på varandra eller komma för långt ifrån.

Runda bojar, kryssa, länsa osv.