Geocaching i mörker

Geocaching i mörker är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Geocaching i mörker kombinerar scoutings metoder, med modern teknik.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers.

Så genomför du aktiviteten


Samla scouterna i deras patruller och ge dom ett papper med chiffertext. I chiffret står GPS kordinater (t.ex: Nord femtionio, Öst arton etc.).

När patrullen löst chiffret, knappar dom in kordinaterna i sin GPS, som vägleder dom till en låda med ficklampor i.

I lådan får patrullen ett meddelande, där det står att deras uppgift är att följa reflexspåret med hjälp av lampan.

Vid reflexspårets slut, finner patrullen en skylt, där det står att cachen är gömd inom en meter ifrån skylten.

I cachen kan scoutledaren ha gömt godis, märken, halsdukar eller något annat föremål Scouterna får behålla. (Vid tillfälliga cacher, behövs inga byten av saker ske)

Vad är geocaching?

Geocaching är en växande hobby, som utövas av miljoner människor världen över. Det är en modern form av skattjakt, som går ut på att leta gömda behållare, s.k. cacher.

Utövare gömmer en cache, och publicerar dess kordinater på internet. Det är sedan upp till andra utövare, att ladda ner kordinaterna till sin GPS och ge sig ut och leta efter cachen med hjälp av en GPS mottagare.

När en cache hittas, ska utövaren skriva sitt namn i den loggbok som finns i cachen. Om utövaren tar med sig någonting ifrån cachen – så skalla man lägga tillbaka något av samma värde.

När utövaren är klar, skall cachen gömmas på samma sätt som den blev hittad. Därefter loggar utövaren sitt besök på internet.

Detta material behöver du

GPS-mottagare (Eller mobiltelefoner som kan ta emot sattelitsignaler)
Batterier
Ficklampor
Reflexer
Lappar med chiffer
Två lådor

Scoutmetoden

Se till att hjälpa och stödja patrullen, se till att alla patrullemedlemmar är med, och låt patrullen reflektera över sin insats genom att alla får säga något om upplevelsen.

Säkerhet

Gå igenom reflexspåret under dagsljus, och kontroller att det inte finns några stora farliga naturliga hinder som scouterna kan snubbla eller halka på.

Ha alltid med extra batterier till GPS mottagaren, och förinstallera kordinater till scoutlokalen i mottagaren.

Aktiviteten är gjord av

Niklas Fridéen, Vendelsö Scoutkår