Handelsresa

Handelsresa är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Öva segling och manövrering med denna lite mer avancerade lek.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout.

Gruppstorlek: .

Så genomför du aktiviteten


Besättningarna får hämta last i en hamn och segla till en annan där de kan byta sig till ny last. Mest bytt gods och längst seglad sträcka premieras. Krydda med tull som är en båt som går fram och tillbaka efter hur en tärning slumpar fram tider. Krydda också med kapare som slår en tärning och paddlar dess kompasskurs tills de når en begränsningslinje då de slår fram nästa kurs.

Aktiviteten är gjord av

SjöLU, Sjöscoutledarutbildningen