Kanotdragkamp

Kanotdragkamp är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Kul aktivitet sär scouterna dessutom tränar på att försöka paddla en kanot framåt i hårt motstånd. Fokus på uppgiften och samarbete. Den kan också göras inför en paddelhajk och bli en diskussionsgrund för vilka som ska paddla ihop för att gruppen ska hålla ett jämt tempo.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers.

Så genomför du aktiviteten


  1. Bind fast två kanoter med ett hyfsat långt mellanrum (ca 10 m) med aktern mot varandra. På bandet finns något som markerar var mitten finns t ex ett rött band.
  2. I sjön finns en markering man skall dra motståndarnas kanot över.
  3. På given signal paddlar lagen så mycket man kan för att försöka få över motståndarnas kanot på fel sida markeringen. Det lag som först lyckas med det vinner.

Detta material behöver du

  • Kanoter och paddlar
  • Flytväst
  • Rep
  • Markeringar

Att tänka på

Ha inte för kort avstånd mellan kanoterna (om det inte är så att man vill bli blöt). Kolla botten så att det inte finns stora stenar man kan slå i.

Säkerhet

Flytväst och simkunnighet plus en kanot eller eka i sjön med simkunniga ledare i.