Kanotljusspår

Kanotljusspår är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Stämningsfullt och ofta en fint minne från både hajken eller av ljusspår.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout.

Gruppstorlek: 16 eller fler, 8-15 pers.

Så genomför du aktiviteten


Lägg ut ett ljusspår i vattnet.

Låt de paddla två och två till en utsedd plats där ni avslutar med lägerbål.

Aktiviteten är gjord av

Fanny Wingren, Burlövs scoutkår.