Knoptävling med godissnören

Knoptävling med godissnören är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Scouterna får användning för alla knopar de kan i denna tävling.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 16 eller fler, 8-15 pers.

Så genomför du aktiviteten


Gå igenom och repetera de knopar i olika svårighetsgrader beroende på åldersgrupp och vad de kan innan.

Tävling 1: Sedan får varje patrull sammanfoga ett visst antal godissnören, men får bara använda samma knop t ex två gånger. Den person/patrull som får den längsta skarvningen av godissnören vinner.

Tävling 2: Lägg ut de sammanfogade godissnörena bredvid varandra. Nu ska patrullen äta upp snöret utan att använda händerna. Varje person får max äta ett snöre var.

Detta material behöver du

  • Godissnören ca 4 stycken per person (beroende på hur många knopar de kan)
  • Vanliga snören eller knoprep går bra om man inte vill göra tävlingen då man äter upp snörena, de måste dock vara exakt lika långa.

Aktiviteten är gjord av

Eric ”Knop-Eric” Kristiansen, Torslanda sjöscoutkår