Lägga bana

Lägga bana är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Att segla i banor är bra sätt att öva manövrering på scoutmötet.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout, 8-10 år Spårarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 16 eller fler, 8-15 pers.

Så genomför du aktiviteten


Lägg bana (se bifogad fil nedan för exempel). Gå genom banan med scouterna och vilka seglingssätt som de behöver använda. Repetera dem vid återsamlingen.

Vill ni göra det lite enklare för Spårare, så välj bana utan kryss.

Detta material behöver du

Baskit med bojar och sänken som är lätta att lägga ut.

Bra att alltid ha en låda färdigpreparerad i hamnen.

Ladda ner exempel på banläggning >>

Aktiviteten är gjord av

SjöLU, Sjöscoutledarutbildningen