Öva namnen på båtens delar

Öva namnen på båtens delar är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Scouterna lär sig båtens olika delar.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 10-12 år Upptäckarscout, 8-10 år Spårarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers.

Så genomför du aktiviteten


Lära sig optimistjollens delar. Lyft in en optimistjolle och gå igenom båtens olika delar med scouterna. Låt scouterna sedan själva sätta ut lappar med namnen på rätt del.

Variant för större båtar i kåren som inte går in scoutlokalen. Rita en plansch eller tryck ut en bild. Skriv ner alla båtens delar på lappar som de sedan får placera ut. Gör det klurigare genom att med några namn som inte finns på just den båten.

Aktiviteten är gjord av

Jens Mörch, Askims sjöscoutkår