Öva nödsignaler som gäller till sjöss

Öva nödsignaler som gäller till sjöss är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Den som råkar i sjönöd måste kunna göra sig sedd eller hörd för att visa att hen behöver hjälp. För att verkligen komma ihåg signalerna när de behövs så är det bra att någon gång ha övat på dem. Du måste informera sjöräddningscentralen i Göteborg om ni ska öva på nödsignaler.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 16 eller fler, 8-15 pers.

Så genomför du aktiviteten


Olika övningar för att göra nödsignaler

Rök och eld

På sjön är rök eller eld alltid att se som en nödsignal, på land arrangerar man gärna signalerna i form av en triangel, annars misstar gärna helikoptrar med mera det för en vanlig lägereld.

Gör en eld med ordentlig rökutveckling. Testa olika saker för att få riktigt bra rök (blöta löv är kanon, annars färskt granris), testa handbloss och övningsfallskärmsbloss (aldrig aldrig röda fallskärmsbloss).

OBS! Innan man testar bloss och rökig eld, kontakta sjöräddningscentralen i Göteborg.

Signalera med armarna

Upprepade gånger höja och sänka de utsträckta armarna åt båda sidorna, gärna med något t.ex. ett orange färgat tygstycke i varsin hand. Testa att stå riktigt långt från varandra, kanske en person på en höjd. Be personen vifta med fem olika saker. Låt de andra på marken säga vad det var som den viftade med. Var något lättare att se?

Signalera med ljus eller ljud

Med ljud (signalhornet) eller ljus (ficklampa, spegel) sända tre korta, tre långa, tre korta. Låt de testa alla metoderna. Det är Morse-signalering för SOS.

Signalera på radio

Berätta att man ropa Mayday, Mayday, Mayday följt av båtens (eller ditt) namn på PR-radions kanal 11A (tonanrop först) eller VHF kanal 16. Tala om position och vad som hänt.

Låt scouterna öva på hur radion fungerar.

Olika signalflaggor

Gå genom och hissa signalflaggan för N och under den flaggan för C.

Hissa en fyrkantig flagga samt över eller under den ett klot eller liknande föremål.

Kom på andra metoder som man kan använda

I övrigt kan  vilka medel som helst användas för att göra en nödsituation känd.

Låt scouterna själva diskutera i patrullen på bra alternativ och sedan berätta för varandra. Fanns det någon som var bättre eller sämre?

Säkerhet

Nödsignaler är internationella, de får inte missbrukas och man får heller inte i andra sammanhang använda signaler som kan förväxlas med dem (alltså inga röda raketer vid kräftskivan!)