Pålsteksleken

Pålsteksleken är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Pålstek är en ganska svår knop, särskilt i verkligeheten när båten rycker i tampen. I denna lek övar ni på just det.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers.

Så genomför du aktiviteten


Dela in scouterna i två lag.

Ställ varje lag på varsin sida av rummet och scouterna delas in i nummer 1-2-3 osv.

I mitten av rummet lägger ni en lång tamp.

Ledaren ropar upp ett nummer. De som har detta springer fram och tar tag i varsin ände av tampen och försöker knyta en pålstek runt sin egen mage samtidigt som de rycker i tampen för att hindra motståndaren att slå sin knop-

Aktiviteten är gjord av

Hasse, Göteborgs sjöscoutkår