Pejlingsövning på land

Pejlingsövning på land är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Pejling innebär att man fastställer sin position på sjön. Det kan göras på olika sätt och det är bra ifall man är ute på sjön och behöver tala om var man befinner sig. Att öva pejling på land är en bra början att lära sig att pejling.    

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 16 eller fler, 8-15 pers.

Så genomför du aktiviteten


Övningen förutsätter att ni har gått genom grunderna i pejling.

Förberedelse

Ledarna går ut i närområdet och gör några pejlingar på olika utmärkande föremål.

Skriv ner resultaten på en lapp.

Pejlingsövning

Ge lappen till scouterna med dina pejlingar. Be dem märka ut var du stod.

Olika patruller kan få olika pejlingar och sedan byter de när det är klara.

Se till att patrullen turas om att ansvara för pejlkompassen, så att alla får öva.

Detta material behöver du

Pejlkompass. Det är väldigt svårt att få bra pejlingar med en vanlig kompass.

Aktiviteten är gjord av

Magnus Gustafsson, Sollentuna sjö