Pelele – en lek från Spanien

Pelele – en lek från Spanien är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Pelele är en bearbetad version av en spansk lek som uppmuntrar scouterna att tänka positivt om sig själva och om andra.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 10-12 år Upptäckarscout, 8-10 år Spårarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 16 eller fler, 8-15 pers.

Så genomför du aktiviteten


Dela in er i patruller med en filt/ett lakan/en fallskärm och se till att ha tillräckligt med utrymme för alla att hålla i kanten. Lägg en nalle eller mjuk docka (det är Pelele!) i mitten av varje filt.

Förklara att den här leken leks av barn i Spanien i början av våren. Lär er den här enkla ramsan:

Pelele, Pelele, vi gillar dig, Vi gillar dig precis som du är Pelele, Pelele, vi gillar dig, Och vi gillar (namn) också! (Pelele uttalas ‘Pe-lel-aj’)

Ropa versen taktfast och använd filten för att kasta Pelele högt upp i luften. I sista meningen säger ni namnet på en person i patrullen och slutar att röra på filten. Personen som har fått sitt namn uppropat repeterar sitt eget namn och säger något som hen gillar med sig själv, en förmåga eller något i personligheten.

Exempel: Om den sista meningen är “Och vi gillar Ava också!”, så säger Ava: ”Jag är Ava och jag är bra på att simma”. Ava släpper sedan filten och springer medsols längs cirkeln, bakom ryggen på de andra scouterna och tillbaka till sin plats och tar tag i filten igen.

Nu kommer den roliga delen; alla andra som tycker att de är bra på att simma ska härma Ava och springa runt cirkeln samtidigt som Ava! När alla håller i filten igen upprepar ni ramsan men byter ut Avas namn mot personen till vänster om henne.

Uppmuntra varje scout att säga något som de tycker om med sig själva som inte redan har sagts, och uppmuntra de andra scouterna att springa med runt filten.

Upprepa tills alla blivit uppropade i ramsan.

Efter leken kan ni fråga:
Hur kändes det att säga något fint och bra om sig själv?
Var det lätt att bestämma om du skulle springa med runt cirkeln?
Är det vanligare att ge komplimanger till andra om hur de ser ut än om deras inre egenskaper?

Detta material behöver du

En filt och en mjuk leksak/boll per patrull.

Aktiviteten är gjord av

Denna lek är hämtad ur programmaterialet Free Being Me