Problemlösning med allemansrättstema

Problemlösning med allemansrättstema är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Här får scouterna resonera sig fram till hur de ska agera i olika situationer som kan uppstå när de seglar eller är på hajk.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 12-15 år Äventyrarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers.

Så genomför du aktiviteten


Ge exempel på situationer och be scouterna berätta hur de skulle lösa situationen. Visa gärna bilder för att göra det lite mer stimulerande.

Exempel

  • Bilder på 5 olika bryggor (t ex privat vid ö, en som har tilläggning förbjuden skylt, gästhamn osv ) Får man lägga till vid alla? Undantag? Resonera.
  • Visa bilder på olika utemiljöer (åker, skog med övergivet hus, nationalpark, park i stad). Får man tälta här och i så fall hur länge?
  • Lägg fram lite olika saker. Vad måste vara med på en vandrings- eller seglingshajk?
  • Visa bilder på lite olika miljöer? Vilket ställe är bäst att bajsa på? Ska man gömma pappret? I så fall hur?