Pulkahinderbana med ledarskap

Pulkahinderbana med ledarskap är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. För att öva på ledarskap får en scout instruera. De andra får öva problemlösning, fantasi och kreativt uttryck.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers.

Så genomför du aktiviteten


En person i patrullen får instruktioner om att patrullen ska bygga en hinderbana för pulkaåkning. Vissa regler gäller:

  • Minst ett gupp
  • Ett hinder ska man åka under
  • Vissa saker ska användas t ex, en ballong, en ryggsäck eller annat som ni hittat i materialförrådet.
  • Alla i patrullen ska vara delaktiga.
  • De har 15 minuter på sig att bygga banan.
  • De ska återställa pulkabacken efteråt pulkracet är klart.

Nu ska personen instruera sin patrull (som inte hört något av detta) och se till att det genomförs.

Välj gärna en person som inte naturligt leder patrullen för att den personen ska få öva på det.

 

 

Detta material behöver du

Pulka, spadar, material från materialförrådet som de vill använda.