Skridsko med ljusspår om scoutlagen

Skridsko med ljusspår om scoutlagen är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Skapa diskussion och fundera kring egna värderingar och få en fin avslutning och mysig skridskotur på kvällsmötet.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 8-10 år Spårarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 16 eller fler, 8-15 pers.

Så genomför du aktiviteten


Detta kan göras på en plogad skridskobana på en sjö.

En ledare sätter ut sju fotogenlyktor med lagom avstånd på sidan av banan. Vid varje fotogenlykta finns en del från scoutlagen i en plastficka.

Scouterna ska åka tillsammans i patrullen eller i mindre grupper om två till tre personer.

Vid varje påstående ska scouterna svara på frågorna:

 • Tycker du att detta stämmer? Varför?
 • Hur kan du göra för att [scoutlag]?
 • Finns det undantag från när detta inte gäller?

Scoutlagen

 1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
 2. En scout är ärlig och pålitlig.
 3. En scout är vänlig och hjälpsam.
 4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
 5. En scout möter svårigheter med gott humör.
 6. En scout lär känna och vårdar naturen.
 7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.

När alla åkt banan så diskutera i hela gruppen och de får berätta för varandra vad de sa.

Avsluta med scoutlöftet

Avsluta mötet med att alla som vill avlägger scoutlöftet:

”Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.”

Detta material behöver du

 • Skridskor och hjälmar till alla. Isdubbar till alla om ni är på en sjö.
 • Fotogenlyktor.
 • Varje påstående från scoutlagen nedskriven på varsitt papper i plastficka.
 • Följdfrågor på sju olika lappar som ni lägger bredvid påståendet.

 

Scoutmetoden

Scoutlag och scoutlöfte

Friluftsliv

Aktiviteten är gjord av

Scoutledare på friluftsworkshop 2013.