Splitsning

Splitsning är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. Splitsar används när man ska skarva eller länga 3- och 4-slaget tågtvirke. Det gäller också när man behöver varaktiga öglor vid t ex båtförtöjningar.

För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 8-10 år Spårarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers.

Så genomför du aktiviteten


För att kunna göra en snygg splits krävs träning. Det är värt mödan, sammanfogningen blir mycket starkare än om man sticker ihop linor med en knop. Slå ett halvslag runt tågvirket med tunn tråd så att kardelerna inte slår upp sig. Man kan också tejpa.

Splitsnålen är ett mycket användbart redskap när man splitsar. Med den öppnas tågvirket så att kardelerna kan flätas in.

”’Kortsplits”’

Lägg repändarna mot varandra så att varje kardel på den ena änden kommer mellan två på den andra. Ta en kardel och för den mot slagningen över den mötande kardelen från den andra tampen och stick den vidare i samma riktning under nästa kardel. Dra åt väl. Sedan tar man den högra kardelen och sticker den under den mötande kardelen. Till sist gör man på samma sätt med den vänstra kardelen. Kardelarna ska nu ha kommit ut i var sin tir på det andra repet.

Vän splitsen och upprepa samma sak här. Forsätt tills fyra instick gjorts åt vardera hållet.

”’Krona och spansk tagling”’

Slå ett halvslag runt tågvirket och slå utt kardelerna. Följ bilderna så blir resultatet en krona.

Det är viktigt at man inte drar åt för hårt, då blir denna knop svår att utföra. Man kan nöja sig med kronan.

Men vill man ha en dekorativ tagling splitsar man in kardelerna i repet. Reslutatet kallas spansk tagling.

”’Permanent ögla”’

Slå upp en bit av tågvirket och lägg en provisorisk tagling eller tejpa. Stick in den mellersta kardelen. Nästa kardel går över den kardel mittkardelen gick under. Tredje sticks in där den förra gick ut, under sin kardel och ut i sista ”lediga” mellanrummet. Forsätt tre eller fyra instick. Om ögonsplitsen eller öglan ska användas smo ankarlina måste den skos med en s k kås.

Detta material behöver du

Tågvirke, splitsnål

Referenser

Ifrån ”Scoutuppslagsboken”.