• ”Förlängda armen”-övning

  Livräddning är en livsviktig kunskap då du kan rädda liv. Förlängda armen är ett begrepp som alla som gör aktiviteter på eller i närheten av vatten bör känna till och som är viktigt att öva på. Övningarna kan ni göra i simhallen, som en badaktivitet på ett läger, i ishallen eller på frusen sjöis.

 • ”Lika arbete – lika lön?”-stafett

  I världen är de flesta kvinnolöner betydligt lägre än manslönerna då båda könen gör exakt samma jobb. Detta är inte jämställdhet och i denna övning får scouterna en chans att känna på det, oavsett kön.

 • 100 meter eld

  Öva på att elda och hålla elden vid liv under en period samt att flytta en eld. I de olika momenten så får patrullen öva samarbete.

 • 20 liter vatten

  Scouten får kunskap om hur viktigt vatten är för vår överlevnad och hur mycket det egentligen går åt.

 • 24-timmarshajk

  Det här en utmaning som syftar till att svetsa gruppen samman och att tänja patrullens och individernas gränser. Scouterna får under trygga former testa hur länge de orkar vara vakna och hur de av för lite sömn.

 • A-bro

  Scouterna får lösa en utmaning i patrullen och samtidigt praktisera färdigheter i att surra.

 • Actionakuten

  I den här aktiviteten får scouterna öva sig i att samarbeta och lösa problem. De får även testa sina kunskaper i hur man tar hand om skadade.

 • Agera-schemat

  I vardagen har vi ibland begränsade möjligheter att förbättra och förändra till det bättre. Personer som engagerar sig i människor och världen ser ofta många problem eller situationer som behöver förbättras. Vi tänker ofta ut stora projekt som skulle förbättra situationer och lösa problem, men sen slutar det med att tiden, personerna eller pengarna inte finns, så då faller allt och inget blir gjort. Vi ska därför träna på att hitta små saker som kan förbättra. Vad kan du göra själv, helt utan pengar på max 5 minuter?

 • Alkoholreklam i 3:e världen och hemma

  För att diskutera hur tobak, alkohol och andra droger marknadsförs. Hur kan man styra detta med lagar och regler?

 • Alla har olika förutsättningar

  Scouterna för en förståelse för att alla har olika förutsättningar trots att alla är lika.