• ”Lika arbete – lika lön?”-stafett

  I världen är de flesta kvinnolöner betydligt lägre än manslönerna då båda könen gör exakt samma jobb. Detta är inte jämställdhet och i denna övning får scouterna en chans att känna på det, oavsett kön.

 • 1, 2, 3 rött ljus

  Låter scouterna öva på koncentration genom att röra sig för att sedan stå helt still..

 • Alkoholreklam i 3:e världen och hemma

  För att diskutera hur tobak, alkohol och andra droger marknadsförs. Hur kan man styra detta med lagar och regler?

 • Alla har rätt till sin åsikt

  Det är lätt att följa med strömmen och tycka som alla andra. I den här övningen får scouterna träna sig i att bilda en egen uppfattning och våga uttrycka den utan att bli dömda.

 • Alla sinnenas tårta

  För att tårta är gott och det är kul att baka tillsammans i patrullen.

 • Allemansrätt, en lek

  Repetera allemansrätt på ett lekfullt sätt

 • Allemansrätts-pjäs

  Lära ut allemansrätt på ett roligt sätt för Spårare.

 • Allemansrättspring, en lek

  Lära ut allemansrätt, i kombination med fysisk rörelse förstärker inlärnngen, enligt pedagogerna. Spårare har ofta svårt att sitta still så att kombinera lekande och lärande brukar vara bra.

 • Allemansrättssaga

  För att på ett roligt och spännande sätt lära scouterna om allemansrätten. För att alla scouter ska få chansen att visa sina kunskaper utan att någon favoriseras eller stör.

 • Amöba/Evolutionsleken

  Kul lek med rörelse och visst mått av hysteri.