• Fånga koldioxiden

  Scouterna arbetar för en värld med minsta möjliga förekomst av ämnen som är skadliga för människor och miljö. ”’Kunskapsmål”’
  Vara medveten om skadliga ämnen i lokalsamhället. Kunna förklara hur riskerna av skadliga ämnen för människor, växter och djur kan minskas. ”’Bakgrund”’
  Vår planet har som en filt av olika gaser omkring sig. Det är vår atmosfär. När solen belyser jorden sänder den värme. En del av denna värme absorberas av jordytan och en annan del studsar tillbaka ut i atmosfären. Den fångas upp där och det håller vår planet varm.

  Den här filten av gas blir allt tjockare vartefter som vi frigör växthusgaser genom att använda fossila bränslen till energi och fäller skog för att få virke och jordbruksmark. Växthusgaser består av koldioxid (CO2), metan och kväveoxid. Vartefter som filten blir tjockare stiger temperaturen. Följden blir att vårt klimat börjar förändras.

 • Fånga såpbubblorna

  En lek på cykel där scouterna får öva upp att hålla reda på sin omgivning samtidigt som de cyklar.

 • Förtöjningskväll

  Öva på förtöjning i samband med segling under ett kvällsmöte. Bra att göra inför en seglingshajk.

 • Förtöjningsövningar

  Öva förtöjning kan ni göra både på inomhus och till sjöss. Här hittar du några sätt att öva förtöjning.

 • Geocaching

  Geocaching är en rolig aktivitet som kan ge gruppen färdigheter i både samarbete, orientering, naturkännedom, geografi och historia. Det är ett roligt sätt att variera traditionella karta/kompass-övningar.

 • Grottkrypning

  Grottkrypning är spännande och lite utmanande sätt att jobba med känsla för naturen. Sök på internet för att ta reda på vilka grottor som finns nära er.

 • Gör din egen hajkbricka

  När du är på hajk eller läger behöver du ofta en skärbräda, något att vifta syre på elden med eller varför inte reservpaddel. Hajkbrickan har många användningsområden och när du tillverkar dem kan ni övar ni att hantera såg, kniv och finmotorik.

 • Hornussen, schweizisk sport

  Låta scouterna prova på en typisk schweizisk sport.

 • Hulungerna – att bygga en bro

  Ibland tänker vi människor att vissa saker är självklara, att alla borde förstå och agera precis just så som vi själva gör. Men så är det långt ifrån alltid. Vi bär med oss beteenden och värderingar från våra olika kulturer, och för att kunna samarbeta väl med alla möjliga slags människor behöver vi förstå att det finns kulturella olikheter – och dra nytta av dem.

 • Händer & fötter

  Scouterna får öva på att ta plats och samarbeta konstruktivt i gruppen.