Utökad sökning

Här kan du söka utifrån olika kategorier i Aktivitetsbanken för att hitta de aktiviteter som passar dig. Du kan söka på åldersgrupp, tidsåtgång, upplägg eller målspår.

Fäll ut de kategorier du vill söka i, kryssa för de alternativ du vill söka på och tryck på Sök aktivitet-knappen. Tänk på att ju fler rutor du kryssar i, desto färre aktiviteter visas. En bra tumregel är att bara kryssa i en ruta per kategori och begränsa dig till tre kategorier per sökning. Du ser dina träffar längst ner på sidan.

Åldersgrupp

Tidsåtgång

Upplägg

Målspår