Om Äventyret

Barn i skog.

Sommaren 2013 arrangerar Scouterna och Hyresgästföreningen Äventyret tillsammans i ett mångfaldssamarbete.

Äventyret är Scouternas sedan många år arrangerade läger för barn med olika etniska, sociala och kulturella bakgrunder. Lägret har som syfte att åstadkomma integration och erbjuda en meningsfull fritid i en trygg och drogfri miljö.

På lägret får barnen ta del av de aktiviteter som vi kallar för scouting. Scouting handlar bland annat om att barnen får lära sig att ta ansvar för och visa respekt för sig själv och andra. Detta gör vi genom att leka och ha roligt, samtidigt som vi lär oss nya saker. På lägret arbetar utbildade ledare som alltid är tillsammans med barnen och ser till att de känner sig trygga.

Äventyrets deltagare är både barn som aldrig varit scouter och de som redan är scouter. Äventyret sommaren 2013 görs framförallt med scoutkåren Gustav Vasa Bredäng och vi hoppas att barn som deltar i Äventyret vill fortsätta tillsammans med sina nya kompisar i Scouterna i höst.

Äventyret sommaren 2013 är för barn och ungdomar 10-15 år gamla på Vässarö i Stockholms skärgård 15-18 augusti. Det kostar 200 kronor att delta och då ingår resa, all mat och tältövernattning på Vässarö.

Anmäl dig nu »