Britta Burreau

Britta Burreau

Ordförande Scouternas styrelse
E-post: britta.burreau@scouterna.se

Britta har bred erfarenhet från olika delar av scoutrörelsen. Som scoutledare, anställd av scoutkår samt kursledare (ALU). Britta har lång erfarenhet av värderingsbaserat ledarskap som VD i finanssektorn och av strategiskt styrelsearbete. Britta driver mångfaldsfokus i sin yrkesroll och tycker att Scouterna är en fantastisk möjlighet att bidra till integration och lärande.

Född 1964 och bor i Bromma.

 

Utbildning och arbete

Britta tillför ett erfaret strategiskt ledarskap bidrar till utvecklingen av styrelsens arbetssätt och roll. Britta fick 2016 pris som Årets inspiratör inom försäkringsbranschen för hennes förmåga att inspirera, förnya och ständigt ligga i framkant. Arbetar som vd på KPA.

Styrelse scouterna-gustav-h

Gustaf Haag

Ordförande Scouternas styrelse
E-post: gustaf.haag@scouterna.se

Gustaf valdes till ordförande vid Scouternas stämma 2014. Tidigare har han varit ordförande för KFUK-KFUMs scoutförbund, arrangemangsledare för friluftskurserna Djurhajkerna samt ledamot i Riksroverscoutkommittén (ROKO). Gustaf har varit engagerad som ledare och ledamot i Tenhults Scoutkår utanför Jönköping och är nu aktiv som ledare för äventyrare i Örby Scoutkår i Stockholm.

Född 1987 och bor i Stockholm.

 

Utbildning och arbete
Gustaf tillför erfarenhet och kontinuitet i styrelsen och kan bidra med kunskap för att utveckla organisationens ekonomistyrning. Gustaf är civilekonom och jurist med examen från Jönköping International Business School och studier vid ESSEC Business School i Paris. Arbetar som analyschef på värdepappersbolag med fokus på riskhantering och compliancefrågor.

Stina Alm

Stina Alm

Ledamot Scouternas styrelse
E-post: stina.alm@scouterna.se

Stina Alm har mångårig styrelseerfarenhet från ideella organisationer, i och utanför scoutrörelsen, från lokal till nationell nivå.

Stina var ordförande i FA-scoutförbund under samverkansprocessen och kan bidra med viktiga perspektiv från det arbetet. Stina har erfarenhet av att planera arrangemang, både nationellt men också internationellt. Mellan 2011 och 2015 representerade Stina Sverige i European Scout and Guide Network som är en sammanslutning av de länder där Frälsningsarmén bedriver scoutverksamhet.

Född 1992 och bor i Umeå.

 

Utbildning och arbete

Stina tillför erfarenhet av att bedriva påverkansarbete, både internt och externt och har erfarenhet av att tillhöra en samverkansorganisation, och kan ta med det perspektivet i diskussioner i styrelsen. Stina studerar till läkare och är studentfackligt engagerad.

Styrelse scouterna-martin-p

Martin Persson

International Commissioner Scouternas styrelse
E-post: martin.persson@scouterna.se

Martin Persson har, bredvid sin erfarenhet från nuvarande styrelse, en bred internationell scouterfarenhet då han både har varit vice International Commissioner och International Commissioner. Uppdraget som International Commissioner innebär till exempel att representera Scouterna och Sverige, att driva Scouternas frågor internationellt, bidra med våra erfarenheter samt att föra internationella frågor och goda exempel till Sverige och vår verksamhet. Martin har även varit aktiv som distriktsordförande samt som arrangemangsledare.

Född 1989 och bor i Malmö.

 

Utbildning och arbete

Martin har en civilingenjörsexamen och jobbar nu som managementkonsult. Under studietiden hade Martin flertalet ansvarsposter i studentorganisationer, bland annat som tjänsteman på Teknologkåren vid LTH och som studentrepresentant i styrelsen för Lunds Tekniska Högskola.

Styrelse scouterna-oscar

Oscar Sundås

Ledamot Scouternas styrelse
E-post: oscar.sundas@scouterna.se

Oscar har god erfarenhet av scouting på både lokal, regional och nationell nivå, bland annat inom kårutveckling, utmanar- och roverscouting samt som lägerchef för två större läger. Oscar var distriktsordförande i Dacke scoutdistrikt under 6 år. Han var även med i organisationen för World Scout Jamboree 2011 och planerade och genomförde Roverforum 2014.

Född 1989 och bor i Kalmar.

 

Utbildning och arbete

Oscar har en examen i kulturgeografi arbetar just nu med försäljning och affärsutveckling. Oscar tillför kontinuitet i styrelsens arbete. Dessutom tillför Oscar, i och med sina erfarenheter från lokal, regionalt och nationellt arbete, viktiga perspektiv till styrelsens diskussioner. Arbetar med försäljning och affärsutveckling inom bussbranschen

Linda Wallberg

Linda Wallberg

Ledamot, International Commissioner Scouternas styrelse
E-post: linda.wallberg@scouterna.se

Linda Wallberg har en gedigen internationell kompetens, både från sin professionella karriär och som ideell inom Scouterna. Linda har även varit ansvarig ledare för utbildningen Värdebaserat ledarskap samt varit arrangemangsledare till Moot i Kenya.

Född 1984 och bor i Tierp.

 

Utbildning och arbete

Linda tillför perspektiv på internationell scouting samt bidrar med erfarenheter från andra organisationer och har förståelse för både ideellt och anställt engagemang. Linda har mångårig erfarenhet från styrelsearbete inom civilsamhället samt arbetat som generalsekreterare i en ideell ungdomsorganisation. Linda arbetar nu som Departementssekreterare för Utrikesdepartementet.

Viktor Lundqvist

Ledamot Scouternas styrelse
E-post: viktor.lundqvist@scouterna.se

Marie-Louise Lövgren

Ledamot Scouternas styrelse
E-post: marie-louise.lovgren@scouterna.se

Theres Sysimetsä

Ledarmot Scouternas styrelse
E-post: theres.sysimetsa@scouterna.se