Vanliga frågor om Scouterna

20180114 Viksjö scoutkår och Homenetmenkåren i Jakobsberg har gemensamma prova-på-aktiviteter i Viksjö.

Vad gör man i Scouterna? Är Scouterna kopplat till religiös tro? Vad kostar det att bli medlem? När kan jag börja? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om Scouterna.

Hur blir jag medlem?

Du blir medlem genom att ta kontakt med den lokala scoutkåren (lokala föreningen). Kontaktuppgifter till kåren hittar du på kartan.

Hitta scoutkår »

När kan jag börja?

Oftast startar scoutkårernas verksamhet i anslutning till skolornas höstterminsstart men självklart går det, i mån av plats, bra att börja mitt i en termin. Många börjar  i Scouterna som åttaåringar, men självklart kan du börja i vilken ålder som helst. Som vuxen kan du bli ledare eller funktionär. Det är aldrig för sent att bli scout!

Vad kostar det att vara med?

Det är inte dyrt att vara med i Scouterna, för vi vill att alla ska kunna vara med i vår organisation! 2018 är avgiften till Scouterna 180 kronor per helår, inklusive försäkring och medlemstidning. Avgiften per termin blir alltså 90 kronor. Det kan tillkomma avgifter för eventuell samverkansorganisation, distrikt och kår.

I medlemsavgiften, som kan skilja mellan scoutkårerna, ingår ordinarie veckomöten och försäkring. Ta kontakt med din lokala scoutkår för att få veta exakt kostnad.

Läs mer om medlemsavgiften »

Behövs det speciell utrustning?

Det behövs ingen speciell utrustning. Till läger och övernattningar kan man dessutom få hjälp att låna den utrustning som behövs. Scoutkläder finns i flera olika varianter och modeller och kan beställas från Scoutshopen.

Är barnen försäkrade under scoutaktiviteterna?

Ja, försäkring ingår i medlemsskapet.

Vad gör man i Scouterna?

I Scouterna upplever barn och ungdomar äventyr och gemenskap och lär sig nya saker genom att pröva dem, istället för att läsa sig till hur man ska göra. Vi har roligt och utvecklas som människor genom att hela tiden testa våra egna förmågor. Denna metod kallar vi för ”learning by doing” (”lära genom att göra”). Oftast träffas vi en kväll per vecka. Scouterna är själva med och planerar mötena. Vi är utomhus så mycket som möjligt, samarbetar i små grupper, lär oss om naturen, oss själva och om varandra.

Att vara medlem i Scouterna innebär framför allt en massa rolig verksamhet, allt från att lära sig att vara en bra kompis till att göra upp eld. I Scouterna är man ofta ute i naturen och vandrar, paddlar kanot, åker skidor eller skridskor. Man åker på hajk och sover i skogen, kanske i ett vindskydd som man byggt med sina kompisar. I Scouterna får man också chansen att lära sig mer om andra länder, vad man kan göra för att förbättra miljön och hur man kan hjälpa till om det händer en olycka. På somrarna åker scouter ofta på läger.

Vad skiljer Scouterna från andra barn- och ungdomsorganisationer?

Scouterna ger över 70 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det innebär att vi varje dag bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt, något som är mer aktuellt än någonsin. I Scouterna kan man göra nästan vad som helst. En filmkväll, paddling eller ett besök på tivoli är scouting, när vi gör det på vårt sätt ─ med scoutmetoden! Metoden består av sju delar som alla bör ingå i en scoutaktivitet.

Vad som också gör Scouterna unikt är att vi gör och upplever saker tillsammans utan några uppdelningar utifrån kön eller könsidentitet. Vår verksamhet bygger på att alla i gruppen ska vara med och våra aktiviteter är utom tävlan.

Vi är 70 miljoner scouter i världen och jobbar aktivt med att bredda rörelsen – vi vill att fler ska få uppleva scouting!

Läs mer om scoutmetoden »

Är Scouterna en religiös och politisk organisation?

Scouterna är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation. Det betyder att ingen religiös gruppering eller politiskt parti kan besluta över Scouternas verksamhet. Däremot samverkar Scouterna med olika religiösa grupper. Det handlar främst om kristna och muslimska grupperingar, men som alla också bedriver scouting. Dessa medlemmar har lika mycket att säga till om kring vår verksamhet som medlemmar som inte bekänner sig till någon tro. Enligt vår scoutlag tror vi på att ”en scout söker sin tro och respekterar andras”. Därför är det viktigt att reflektera över tro och livsfrågor, oavsett om det tar sig uttryck i en religion eller inte. Så grupper inom Scouterna, till exempel en lokal kår, kan vara en del av en syrisk-ortodox församling, en muslimsk församling eller en Equmenia-församling. Den kan också ha en nykter ideologi eller vara en del av KFUM-rörelsen, eller ”bara” bedriva scouting.

Läs mer om vad Scouterna står för »

Hur arbetar Scouterna med att skapa en trygg miljö för barnen?

Alla ledare i Scouterna är utbildade i Trygga Möten. Utbildningen är obligatorisk eftersom vår vision är att erbjuda en scoutverksamhet där alla barn ska känna sig säkra och trygga. Trygga Möten är en verksamhet i Scouterna som består av utbildning för scoutledare i hur man kan arbeta för att förebygga olika former av övergrepp (fysiska, psykiska och sexuella). Utbildningen handlar också om vad man gör om någon utsätts för övergrepp samt stöd och rådgivning till scoutkårer och föräldrar.

Läs mer om Trygga Möten »