Vad kostar medlemskapet?

Glad deltagare leker i höt tillsammans med sina vänner

Vi försöker hålla medlemsavgiften så låg som möjligt, för vi vill att alla ska kunna vara med i vår organisation och få uppleva äventyr och träffa nya kompisar.

2018 är avgiften till Scouterna 180 kronor per helår, inklusive försäkring och medlemstidning. Avgiften per termin blir alltså 90 kronor. Det kan tillkomma avgifter för eventuell samverkansorganisation, distrikt och kår.

I medlemsavgiften, som kan skilja mellan scoutkårerna, ingår ordinarie veckomöten och försäkring. Ta kontakt med din lokala scoutkår för att få veta exakt kostnad.

Oftast tillkommer en avgift för helgövernattningar och läger.

Scouternas stödfond

Syftet med Scouternas stödfond är att fler ska kunna delta i aktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på.

Genom ekonomiska eller materiella bidrag bidrar stödfonden till att undanröja de hinder som finns att fullt ut delta i lokal scoutverksamhet. Det kan till exempel vara hinder som otillräcklig utrustning eller svårighet att betala deltagaravgifter, medlemsavgifter eller resor.

Läs mer om Scouternas stödfond på Scoutservice »

Frågor och svar om Scouterna

Har du fler frågor om vad Scouterna står för eller hur vi skapar trygg verksamhet?
Vanliga frågor om Scouterna »