Vad kostar medlemskapet?

Glad deltagare leker i höt tillsammans med sina vänner

Vi håller medlemsavgiften så låg som möjligt, för vi vill att alla ska kunna vara med i vår organisation och få uppleva äventyr och träffa nya kompisar.

2019 är avgiften till Scouterna 180 kronor per helår, inklusive försäkring och medlemstidningen Scout som kommer ut två gånger per termin. Avgiften per termin blir alltså 90 kronor.

Utöver det tillkommer det eventuella avgifter till ev samverkansorganisation, scoutdistrikt och scoutkår. Den totala medlemsavgiften skiljer sig alltså mellan olika scoutkårer runt om i landet.

I medlemsavgiften, som kan skilja mellan scoutkårerna, ingår ordinarie veckomöten och försäkring. Ta kontakt med scoutkåren där du bor för att få veta exakt kostnad.

Oftast tillkommer en avgift för övernattningar och läger.

Scouternas stödfond

Syftet med Scouternas stödfond är att fler ska kunna delta i aktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på.

Genom ekonomiska eller materiella bidrag bidrar stödfonden till att undanröja de hinder som finns att fullt ut delta i lokal scoutverksamhet. Det kan till exempel vara hinder som otillräcklig utrustning eller svårighet att betala deltagaravgifter, medlemsavgifter eller resor.

Läs mer om Scouternas stödfond på Scoutservice »

Frågor och svar om Scouterna

Har du fler frågor om vad Scouterna står för eller hur vi skapar trygg verksamhet?
Vanliga frågor om Scouterna »