Ladda ner

Här kan du ladda ner alla handlingar för LGT 2017 Västerås:

LGT program

Anmälningsblankett v5

00 Välkommen till LGT 2017

01 Föredragningslista LGT 2017 v1

02 Verksamhetsberättelse 2015 – 2016 v1

03 Bokslut för 2015 – 2016

04 Revisionsberättelse

05 Resultaträkning och budgetförslag v2

06 Verksamhetsplan 2017 – 2020 v1

07 Motion Norra Regionen LGT 2017

08 Proposition om Gillescouten v1

09 Proposition om pressansvarig i scoutgillena

10 Valberedningens förslag 2017 v3

18-04 Reseutjämning vid LGT v2

Här kan du ladda ner Gillscouternas handbok:

00-01 Försättsblad v2

00-02 Register v3

01-01 Organisation

01-02 Faktasida v6

02-01 Scoutgillets verksamhet v3

02-02 Regionernas roll

02-03 Klädsel

03-01 Gillerådets arbete

03-02 Tidplan för fasta aktiviteter

03-03 Mall för årsplanering

03-04 Gillerådets verksamhetsberättelse

03-05 Mall för bokslut

03-06 Mall för budget

04-01 Ideologi v1

04-02 Att sälja gillescouting

04-03 Ceremonier högtider traditioner v2

04-04 Inbjudan till gillehall v1

04-05 Ljusceremonin

04-06 Tänkvärda ord

04-07 Fredsljuset från Betlehem

05-01 Enkel info om gillescouting v2

05-02 Inbjudan till ny medlem

05-03 Infoträff 1 nya medl – nytt gille

05-04 Infoträff 2 nytt gille

05-05 Infoträff 3 nytt gille

05-06 Kontaktperson – fadderuppgifter

05-07 Målformulering för ny medlem v2

05-08 Aktuella fakta för ett nytt scoutgille

05-09 Föredragningslista konstituering

06-01 Frimärksbanken v2

07-01 SGSS fonder

07-02 Fredsljusfondens stadgar v3

08-01 SGSS kansli v2

09-01 Medlemstidningen Gillescouten v2

10-01 Mötets A till Ö v2

11-01 Samarbetspartners v2

11-02 De nya Scouterna v2

12-01 Internationellt v2

12-02 Gildernes Højskole v4

12-03 Ambassador’s Guild EN-FR-SV v3

12-04 OPB Society SV v2

12-05 BP Fellowship SV v2

12-06 Internationella utvecklingsfonden v2

13-01 SGSS stadgar 2011 v1

14-01 Kort historik v1

14-02 Historia v1

14-03 Scoutgillen i Sverige v5

15-01 Gillerörelsens A till Ö v2

16-01 Studiecirkel v3

16-02 Samtal om värderingar v3

17-01 Ekonomi grunder v2

18-01 Medlemsuppgifter v2

18-02 Information om gillefunktionärer v3

18-03 Ansökan medlemskap nytt gille v2

18-04 Reseutjämning vid LGT v2

18-05 Checklista för LGT v4

Gillekarta 20151020