Ladda ner

LGT 2019

Karta

Balansrapport_2018-12-31

Förslag till disposition av tillgängliga vinstmedel

Motion Fredsljusfonden GA

Motion Gillescouten GA

Motion medlemsavgiften GA

Motion till LGT 2019 ang tidningen

Proposition om Fredsljusfonden

Proposition om Stadgeändring § 33^L

Resultatrapport_2018-12-31

Resultatredov o Budget

Resultaträkning 2018

Verksamhetsberättelse 2017-2018

VP för 2019-2022

 

 

 

 

Aktuellt från LGR

Aktuellt från LGR 2018-04

Aktuellt från LGR 2018-03

Aktuellt från LGR nr 5 2017

Aktuellt från LGR 2017 nr 3

Aktuellt från LGR 2017 nr 2

Aktuellt från LGR nov-2016 (1)

 

 

Här kan du ladda ner Gillscouternas handbok:

00-01 Försättsblad v2

00-02 Register v4

01-02 Faktasida v7

02-01 Scoutgillets verksamhet

02-02 Regionernas roll v2

02-03 Klädsel v2

03-01 Gillerådets arbete v2

03-02 Tidplan för fasta aktiviteter v2

03-03 Mall för årsplanering v2

03-04 Gillerådets verksamhetsberättelse v3

03-05 Mall för bokslut v2

03-06 Mall för budget v2

04-01 Ideologi v2

04-02 Att sälja gillescouting v2

04-03 Ceremonier hgtider traditioner v3

04-04 Inbjudan till gillehall v2

04-05 Ljusceremonin v2

04-06 Tänkvärda ord v2

04-07 Fredsljuset från Betlehem v2

05-01 Enkel info om gillescouting v2

05-02 Inbjudan till ny gillescout v2

05-03 Infoträff 1 nya medl – nytt gille v2

05-04 Infoträff 2 nytt scoutgille v2

05-05 Infoträff 3 nytt scoutgille v2

05-06 Kontaktperson – fadderuppgifter v2

05-07 Målformulering för ny gillescout v3

05-08 Aktuella fakta för ett nytt scoutgille v2

05-09 Föredragningslista konstituering v2

06-01 Frimärksbanken v3

07-01 SGSS fonder v2

07-02 Fredsljusfondens stadgar v3

08-01 SGSS kansli v3

09-01 Medlemstidningen Gillescouten v2

10-01 Mötets A till Ö v3

11-01 Samarbetspartners v2

11-02 De nya Scouterna v2

12-01 Internationellt v3

12-02 Gildernes Højskole v5

12-03 Ambassador’s Guild EN-FR-SV v4

12-04 OPB Society SV v3

12-05 BP Fellowship SV v3

12-06 Internationella utvecklingsfonden v3

12-07 Twinning v1

12-08 ISGF-sången

13-01 SGSS stadgar 2011 v2

14-01 Kort historik v1

14-02 Historia v1

14-03 Scoutgillen i Sverige v6

15-01 Gillerörelsens A till Ö v3

16-01 Studiecirkel v3

16-02 Samtal om värderingar v3

17-01 Ekonomi grunder v2

17-02 Ekonomi utökad v2

18-01A Intresseanmälan v2

18-02 Information om gillefunktionärer v4

18-03 Ansökan om medlemskap nytt scoutgille v2

18-04 Reseutjämning vid LGT v2

18-05 Checklista för LGT v5