SMU i Östadkullebygden

SMU i Östadkullebygden ligger i Alingsås och tillhör Equmenia.

Om SMU i Östadkullebygden

Besöksadress

Missionskyrkan, Bergstena
441 92 Alingsås

Fel uppgifter om kåren?

Uppdatera kontaktuppgifter för SMU i Östadkullebygden »