Regionalt kansli i Stockholm

Det regionala kansliet finns för att stötta kårer och distrikt i Stockholmsområdet och Gotland inom områdena rekrytera, behålla och utveckla. Kårerna och dess distrikt i Scouterna kan till exempel få stöd och inspiration för att utveckla verksamheten eller hur man rekryterar nya scouter och ledare.

Besöksadress

Instrumentvägen 19 i Stockholm. 

Postadress

Scouterna
Box 420 34
126 12 Stockholm

Kontakt

Bild på Emma Berggren

Emma Berggren

Utvecklingskonsulent
E-post: emma.berggren@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 49

Emma stöttar scoutkårerna runt om i Stockholm med bland annat rekrytering, inspiration och utveckling.

Bild på Jonas Westbom

Jonas Westbom

Utvecklingskonsulent
E-post: jonas.westbom@scouterna.se
Mobil:
0720-704371

Jonas arbetar som utvecklingskonsulent och har sin bas i Stockholm.

Bild på Anna Haraldsson

Anna Haraldsson

Utvecklingskonsulent
E-post: anna.haraldsson@scouterna.se
Mobil:
0720783143

Anna arbetar som utvecklingskonsulent och har sin bas i Stockholm.