Anna-Karin Hennig

personalbild_annakarinhennig

Anna-Karin är lärare i projektledning och arbetar även som kursutvecklare på Scouternas folkhögskola.

Titel: Lärare i projektledning och kursutvecklare

E-post: anna-karin.hennig@scouterna.se

Telefon: 08-555 065 61

Anna-Karin är lärare i projektledning och arbetar även som kursutvecklare vid Scouternas folkhögskola. Anna-Karin var tidigare projektledare för Jamboree17. Anna-Karin har en bakgrund inom Scouterna både professionellt som internationell sekreterare, kanslichef samt försäljningschef, och ideellt som scout och scoutledare i Hovsta och Sollentuna södra scoutkårer. Anna-Karin har en internationell ekonomexamen från Uppsala universitet och arbetade tidigare inom exportindustrin.