Anna-Karin Hennig

personalbild_annakarinhennig

Anna-Karin är projektledare för Jamboree17. Tillsammans med lägercheferna Liza Rosenberg och Viktor Lundqvist är Anna-Karin ansvarig för planering och genomförande av Jamboree17.

Titel: Projektledare Jamboree17

E-post: anna-karin.hennig@scouterna.se

Telefon: 08-555 065 61

Anna-Karin är projektledare för Jamboree17 tillsammans med de ideella jamboreecheferna Liza Rosenberg och Viktor Lundqvist. Anna-Karin har en bakgrund inom Scouterna både professionellt som internationell sekreterare, kanslichef samt försäljningschef, och ideellt som scout och scoutledare i Hovsta och Sollentuna södra scoutkårer. Anna-Karin har en internationell ekonomexamen från Uppsala universitet och arbetade tidigare inom exportindustrin.