Anton Nilsson

Anton

Anton arbetar med kommunikation inför Jamboree22 och stöttar Scouternas kommunikationsavdelning.

Titel: Projektkoordinator Jamboree22

E-post: anton.nilsson@scouterna.se

Mobil: 072 - 071 11 22

Anton arbetar med kommunikation inför Jamboree22 och stöttar Scouternas kommunikationsavdelning.