Elsa Jackson-Ward

person_foto-saknas1

Elsa är vikarierande samordnare på serviceavdelningen och arbetar med administration.

Titel: Vikarierande samordnare service

E-post: elsa.jackson-ward@scouterna.se

Telefon: 08-550 065 11

Mobil: 072-070 67 87