Håkan Östberg

Bild på Håkan Östberg

Håkan arbetar med ekonomi när det gäller budget, uppföljning och rapportering samt systemintegration.

Titel: Ekonom

E-post: hakan.ostberg@scouterna.se

Telefon: 08-555 065 42

Håkan arbetar som ekonomiansvarig med inriktning mot budget-, uppföljnings- och rapporteringsfrågor samt för systemintegration.