Hanna Dawson

hanna_low_res2

Hanna är lärare på Allmän kurs på Scouternas folkhögskola med ämnena Samhällskunskap, Religion och Projektledning.

Titel: Föräldraledig

E-post: hanna.dawson@scouterna.se

Telefon: 08-568 432 89

Mobil: 072-079 06 98