Joel Bergstrand

20200610 Foto: Magnus Fröderberg

Joel började i scouterna i Valsätrakyrkans scoutkår i Uppsala. Som tonåring började han som scoutledare och gick Ska’ut. Efter gymnasiet var han aktiv i utbytesorganisationen YFU och drev bl.a. flera av organisationens årsmöten och volontärshelger.
Inom scouting har Joel varit aktiv både nationellt och internationellt med ett uppdrag i Equmenia nationella scoutstag, medlem i WOSM Europas arbetsgrupp för extern representation och där fört WOSM:s talan i EU, FN och Européen Youth Forum i frågor om frivilligt arbete, unga, fred och säkerhet samt icke-formell utbildning. På förvaltningsmötet 2019 blev Joel invald i styrelsen som Scouternas International Commissioner WOSM.