Johan Möller

Bild på Johan Möller

Johan är Scouternas regionala utvecklingschef på Södra kansliet i Malmö.

Titel: Regional utvecklingschef

E-post: johan.moller@scouterna.se

Telefon: 076-623 25 08

Johan leder den regionala kanslifunktionen och dess verksamhetsstöd till kårerna. Johan är en naturlig part gentemot näringsliv, kommuner, landsting och övriga organisationer i Skåne.