Johan Tovetjärn

2012_johan_tovetjarn_1338548581

Johan arbetar som HR-generalist på Scouterna.

Titel: Föräldraledig

E-post: johan.tovetjarn@scouterna.se

Telefon: 08-568 432 04

Johan är HR-generalist och stöttar organisationen i personalfrågor.