Katarina Hedberg

2012_katarina_hedberg_1345037149

Som generalsekreterare leder Katarina Scouternas verksamhet på uppdrag av styrelsen. Hon är även ordförande i styrelsen för Scouternas folkhögskola.

Titel: Generalsekreterare

E-post: katarina.hedberg@scouterna.se

Telefon: 08-568 432 00

Katarina är generalsekreterare i Scouterna sedan januari 2014, och var innan dess biträdande generalsekreterare med ansvar för serviceorganisationen. Sedan 2011 är Katarina ordförande i Scouternas folkhögskolas stiftelse. Katarina har en bakgrund inom Scouterna som scoutledare i Örnsbergs scoutkår, distriktsordförande i Stockholms scoutdistrikt, engagerad i förvaltningsgruppen samt aktiv som utbildare.
Utbildning och arbete
Katarina har en civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan och har tidigare arbetat som bland annat revisor och projektledare inom svensk industri samt som utvecklingschef i bank- och finansbranschen.