Liza Zeeck Rosenberg

Liza Zeeck Rosenberg

Liza ansvarar för vår folkhögskola och Scouternas utbildningar och utveckling.

Titel: Rektor/Utbildningschef

E-post: liza.rosenberg@scouterna.se

Telefon: 08-555 065 34