Lotta Gunnarsson

Lotta

Lotta arbetar med utveckling och implementering av scoutprogrammet.

Titel: Programansvarig

E-post: lotta.gunnarsson@scouterna.se

Telefon: 08-555 065 16

Mobil: 072-079 05 40