Lotta Gunnarsson

Lotta

Lotta ansvarar för arbetet med Anpassat ledarskap och är projektledare för ”Rätten till friluftsliv”.

Titel: Projektledare

E-post: lotta.gunnarsson@scouterna.se

Telefon: 08-555 065 16

Mobil: 072-079 05 40