Peter Gustafsson

Bild på servicechef Peter Gustafsson

Som servicechef är Peter övergripande ansvarig för ekonomi, IT, Scoutshopen, medlemsservice, lokaler och anläggningar.

Titel: Servicechef

E-post: peter.gustafsson@scouterna.se

Telefon: 08-568 432 24

Mobil: 072-077 78 15

Peter är sedan 1 september 2014 Servicechef och har en bakgrund inom IT- och Telekombranschen som linje- och produktchef på företag som Tele2, TDC och Cybercom. Peter har varit aktiv scout och senare scoutledare sedan åtta års ålder i Bredäng utanför Stockholm där han också bor. Peter är född 1979.

Utbildning

Peter har en civilekonomexamen från Stockholms universitet. Han har också genomfört högskolestudier inom statsvetenskap, filmvetenskap och programmering.

Ansvarsområden

Peter är övergripande ansvarig för ekonomi, förvaltning, IT, Scoutshopen, medlemsservice, lokaler och anläggningar.