Sassa Orebring

2012_sassa_orrebring_1349773470

Sassa jobbar som projektledare med demokratin i fokus.

Titel: Projektledare

E-post: sassa.orebring@scouterna.se

Telefon: 08-568 432 53