Sassa Orebring

2012_sassa_orrebring_1349773470

Sassa stöttar scoutkårerna runt om i Stockholm med bland annat rekrytering, inspiration och utveckling.

Titel: Utvecklingskonsulent

E-post: sassa.orebring@scouterna.se

Telefon: 08-568 432 53