Victor Rasmusson

Victor Rasmusson

Victor är samordnare på serviceavdelningen och arbetar med administration.

Titel: Samordnare Service

E-post: victor.rasmusson@scouterna.se

Telefon: 08-568 432 00

Mobil: 08-555 065 11