Engagera dig

Under hösten 2017 vill vi träffa dig inom Scouterna eller Friluftsfrämjandet som är bra på att anpassa ditt ledarskap till barn med ADHD eller autism.

Ideell utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen tar fram en fördjupningsutbildning i att anpassa sitt ledarskap för barn och unga med t ex ADHD eller autism. Arbetet görs under våren 2018 och blir en handledning som testas av pilotkursteamet. Du får chans att göra skillnad för barn och unga, få erfarenhet av utvecklingsprojekt och skapa tillsammans med andra.
Läs mer och ansök här »

Bli utbildare i Anpassat ledarskap

Kursteamen leder pilotomgången av fördjupningsutbildningen i anpassat ledarskap. Du får chans att utbilda ledare ur två organisationer, utifrån ett tydligt behov, med stöd av övriga utbildare samt en handledning. Du får pröva och utvärdera nya arbetssätt, växa som utbildare och bidra till utvecklingen av Scouternas och Friluftsfrämjandets ledarskapsutbildningar.
Läs mer och ansök här »

Delta i enkät/telefonstudie

Under hösten 2017 kommer det att göras en behovsanalys genom en enkät/telefonstudie. Vad fungerar redan bra? Vilka behov finns? Vilka idéer på lösningar finns? Undersökningen kommer att påbörjas i november och information om hur du deltar kommer att finnas på denna hemsida.