Trygga möten

Scouterna vill ha ett samhälle fritt från övergrepp. All scoutverksamhet ska vara trygg och säker – fri från övergrepp och kränkningar – i alla former.  

Alla barn och unga har rätt till en trygg fritid. Det handlar dels om att vara en schysst kompis och dels om att ledare har kunskap och mod att agera – att på allvar våga prata om övergrepp och kränkningar i den egna verksamheten. Därför är det sedan 2013 obligatoriskt för alla ledare att gå utbildningen Trygga möten, vart tredje år. Hos oss får våra ledare kunskapen om hur man förebygger övergrepp och kränkningar, hur man handlar om man tror att någon far illa eller hur man agerar när något inträffar.

Trygga möten-utbildningarna sker inom ramen för Scouternas folkhögskola.

Läs mer om Trygga möten på Scouternas folkhögskolas webbplats »

Vi vill ha trygga möten överallt!

Att inget sopas under mattan är avgörande för att skapa trygghet och det behövs i alla barn och ungdomsorganisationer.  Därför erbjuder vi också Trygga möten som webbkurs för barn- och ungdomsledare inom andra verksamheter. Hittills har över 20 000 ledare gått utbildningen i Scouternas regi.

Är du intresserad av att köpa tillgång till kursen, maila till webbkurs@scouterna.se eller ring 08-568 432 00.

Har du behov av stöd och råd?

Kontakta Melis Yorulmaz, Trygga mötens vikarierande samordnare. Vänd dig till Melis om du behöver stöd och råd i din verksamhet eller har frågor om webbutbildningen.

Bild på Melis Yorulmaz

Melis Yorulmaz

Vik. samordnare Trygga Möten
E-post: melis.yorulmaz@scouterna.se
Telefon:
072 - 078 31 41

Melis är vikarierande samordnare för Trygga Möten och ansvarar för råd och stöd kring Trygga Möten-frågor.

Att vara en schysst kompis är grunden i vårt arbete med en trygg fritid

Trygga möten är en av Scouternas profilfrågor som vi ständigt jobbar med att utveckla och kommunicera.

Vad vi tycker om Trygga Möten »

Trygga Möten som aktivitetspaket i din kår

Vi utvecklar hela tiden nya verktyg med fokus på barn och ungas trygghet.

Här kan du ladda ner aktivitetspaket för olika åldrar. De är till för att på ett roligt sätt skapa mer medvetenhet hos barn och ungdomar kring barns rättigheter och hur man är en schysst kompis.

Bland våra filmer finns både informationsfilmer och filmer där man själv får vara med och ta ställning. Till de sistnämnda finns också övningar som passar för olika åldrar.

Tryggare tillsammans är ett material för att skapa ett gemensamt synsätt inom ledargruppen.

Onlinekursen Trygga Möten till din förening eller ditt företag?

Trygga Möten är en av dom onlinekurser som vi själva tagit fram, och nu erbjuder till andra förening och till företag. Du kan köpa en kurslicens direkt på: webbkurs.scouterna.se

Eller kontakta oss på: webbkurs(a)scouterna.se

Handling- och beredskapsplan

Ta hjälp av Trygga Mötens mallar för handlings- och beredskapsplaner i trygghetsarbetet i din kår! Du hittar dem här!

Läs mer om Trygga möten

Gå Trygga mötens webbkurs här!

Läs mer på Trygga mötens webbsida.