Trygga Möten

tryggamoten

Scouterna vill ha ett samhälle fritt från övergrepp. Vi vill att alla verksamheter och möten för barn och unga ska vara trygga och helt fria från övergrepp i alla former.

För att säkerställa att vår egen verksamhet är trygg för barn och unga har vi tagit fram en webbaserad ledarutbildning som heter Trygga Möten. Genom den utbildas scoutledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man förebygger övergrepp och hur man beter sig om man tror att någon far illa. Scouterna ingår i Nätverket för Barnkonventionen vars mål är att främja FN:s konvention om barns rättigheter.

Läs mer på Trygga Mötens webbportal.

Alla kan gå Trygga Mötens webbkurs för ungdomsledare!

Scouterna tycker att det är livsviktigt att all barn- och ungdomsverksamhet är trygg och fri från övergrepp i alla former. Inte bara vår egen verksamhet. Det behövs helt enkelt fler modiga ledare i föreningslivet som vågar agera om något händer.

Sedan 2012 finns därför Trygga Mötens webbkurs för ungdomsledare, en kurs som Scouterna erbjuder gratis till alla. Kursen är gjord för att passa olika typer av organisationer och föreningar. Ta chansen att öka tryggheten och medvetenheten i er verksamhet!

Gå kursen på tryggamoten.se »

Trygga Möten – en av Scouternas profilfrågor

Trygga Möten är en av Scouternas profilfrågor som vi ständigt jobbar med att utveckla och kommunicera.

Vad vi tycker om Trygga Möten »

Trygga Möten som scoutledarutbildning

Vi utbildar våra scoutledare i Trygga Möten. Dessa utbildningar sker inom ramen för Scouternas folkhögskola.

Trygga Möten på Scouternas folkhögskolas webbplats »