Trygga Möten internationellt

Scout med färgglad flagga går mot kameran

Scouterna driver frågan om trygga möten även utanför Sverige. När 40 000 scouter från hela världen samlades för World Scout Jamboree 2011 genomförde Scouterna en konferens tillsammans med världsscoutförbundet WOSM. Här kan du läsa mer om Scouternas internationella arbete med Trygga Möten.

WOSM Scouternas världsorganisation har för första gången skapat ett webbaserat utbildningsmaterial Keeping Scouts Safe from Harm för att förebygga övergrepp. Målgruppen för materialet är alla nationella scoutförbund runt om i världen.

Materialet bygger på webbkursen Safe from Harm som Svenska Scoutrådet producerade inför Jamboreen 2011.

World Scout Jamboree 2011

Inför Jamboreen genomförde 12 500 ledare från 130 länder webbkursen Safe from Harm, kursen fanns på engelska, franska, spanska, arabiska och ryska. 750 nordiska ledare för Camp in Camp lägren genomförde Safe from Harm Camp in Camp en kurs på svenska.

Den internationella konferensen Keeping Children Safe from Harm – taking action together genomfördes på lägerplatsen med HM Drottning som inledningstalare den samlade 290 deltagare från ett 40-tal länder.

Conference Keeping Children Safe from Harm

Sommaren 2011 arrangerade Scouterna tillsammans med Världsscoutorganisationen (WOSM) konferensen ‘Keeping Children Safe from Harm – taking action together’.

Scouterna har under många år jobbat aktivt med att skapa en trygg och säker verksamhet och utbildat tusentals ledare i Trygga Möten (Safe from Harm), och konferensen var en fortsättning på det arbetet på internationell nivå.

Konferensen genomfördes 1 augusti 2011 under 22nd World Scout Jamboree, ett internationellt ungdomsläger som samlade över 40 000 deltagare från 146 länder. Inför lägret hade över 13 000 funktionärer och ledare från hela världen gått en utbildning i Safe from Harm.

‘Keeping Children Safe from Harm – taking action together’ genomfördes med stöd av Childhood Foundation grundad av Drottning Silvia, och både drottningen och kung Carl Gustaf deltog i konferensen. Den samlade över 250 deltagare från 75 länder, bland annat  många ledande personer från barn- och ungdomsorganisationer, nationella scoutorganisationer, världsscoutrörelsen samt flera regeringsrepresentanter.

Programmet inleddes i plenum med tal av ett antal keynote speakers och fortsatte sedan med 11 parallella workshops där policys och goda exempel både från scoutrörelsen och andra organisationer presenterades. Här nedan kan du ta del av talen samt annat material.

Drottning Silvias tal vid Safe From Harm Conference 2011

Fler filmer från konferensen.