Ungt ledarskap

20180114 Viksjö scoutkår och Homenetmenkåren i Jakobsberg har gemensamma prova-på-aktiviteter i Viksjö.

Scouterna jobbar med ungt ledarskap som en del av den dagliga verksamheten. Ledarskap är något vi gör från det att barn börjar hos oss.

Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, leda andra och visa hänsyn.

I Scouterna ska varje medlem känna att hen får utrymme att utvecklas som människa och ledare. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda grundläggande ledarutbildningar till alla scouter från 13 års ålder. Våra ledarutbildningar har alltid ett stort fokus på den personliga utvecklingen som scout och ledare.

När scouter når gymnasieåldern uppmanas de att vara med i ett ledarteam för en avdelning med yngre scouter. På så sätt utmanas de i sina ledarroller med stöttning av ledare med längre erfarenhet.

Ungt ledarskap – en av Scouternas profilfrågor

Ungt ledarskap är en av Scouternas profilfrågor som vi ständigt jobbar med att utveckla och kommunicera.

Vad vi tycker om Ungt ledarskap »