Allas ansvar på sjön

Det goda sjömanskapet är en term som sjöscouter och andra på sjön ställs inför och det är ett begrepp som blir allt viktigare när båtlivet förändras. Fler har möjlighet att ge sig ut på sjön och med sjunkande båtpriser och det faktum att alla kan ha elektronisk navigering i mobilen ger en lägre tröskel till båtlivet. Men vad innebär ett gott sjömanskap och varför är det viktigt? Vi frågade 20 sjöscouter och Kalle Nordström från Viamarebolaget Sjöklar Kustakademi på Scoutforum.

Sjöscouterna och Kalle är eniga – ett gott sjömanskap är viktigt för alla som är på sjön och det är var och ens ansvar som är ute på havet att visa gott föredöme.

– Det goda sjömanskapet innebär att hjälpa andra och anpassa sig efter rådande förutsättningar när det gäller väder, båt, besättning och navigering, säger Kalle Nordström, VD på Sjöklar Kustakademi. Viamarebolaget som erbjuder alla typer av kurser och utbildningar till både fritidsbåtsägare och yrkesskeppare. Alla ska kunna njuta av havet på ett säkert vis utan att utsätta andra eller sig själv för onödiga risker.

Det goda sjömanskapet kräver kunskap om båten man sitter i, vilka regler som gäller till sjöss samt övning och bra föreberedelser. Väjningsregler, använda flytväst, kolla väderleksrapporten och gå igenom båten innan färd är saker som nämns. En bra början, som många sjöscouter börjar med att lära sig, är de tio sjövettsreglerna.

Att alltid använda sitt omdöme och anpassa beslut efter rådande förutsättningar är centralt i det goda sjömanskapet, det är alla eniga om. I olika situationer tar man olika beslut.

– Olika båtar beter sig annorlunda. När du sitter i en för dig ny båt så spelar det ingen roll att du behärskar en annan båttyp. Därför är det viktigt att flera har kunskapen ombord.

I diskussionen bland sjöscouterna kom det också fram att gott sjömanskap handlar naturligtvis om kunskap och övning, men minst lika mycket om att visa hänsyn och respekt på sjön.

– På sjön hjälps vi åt och visar respekt. Vi håller avstånd och är tydliga mot andra båtar med vad vi planerar att göra. När det gäller fart är ett gott omdöme ibland viktigare än maxhastigheten. En lägre hastighet kan vara lämpligare för att inte ge svall åt mindre båtar. Vi hjälper varandra och andra som behöver hjälp.

Alla är överens om att det är viktigt att sprida och visa det goda sjömanskapet.

– I förlängningen sprider det sig och många engagerade scouter på sjön spelar en viktigt roll. Varje gång en scout som i praktisk handling visar det goda sjömanskapet gör det att fler tar efter och tänker på det i det dagliga livet. Vi försöker själva visa det tydligt då vi är ute i skärgården, betonar Kalle.

– I Trelleborgs sjöscoutkår försöker vi skapa en miljö med ledare som hela tiden visar hur man beter sig, visar hänsyn och är goda föredömen, berättar Johnny från Trelleborgs sjöscoutkår.

Ett gott sjömanskap kräver alltså kunskap och ansvar för att alla ska ha det bra på sjön och sist men inte minst lägger vi till i listan: Var vänlig och vinka!