Märken och märkesplacering

Märken och märkesplacering

Det finns egna märken för familjescouter. Märkena är runda och tillhör kategorin tillhörighetsmärken. De kan sättas fast på valfritt plagg eller accessoar. Då gruppen kanske bara träffas ett par gånger per termin och deltagarna kan variera från möte till möte är märken ett sätt att skapa samhörighet inom gruppen utan att behöva ha speciella kläder eller annan utrustning. Märkena finns i olika färgkombinationer. Den lokala scoutverksamheten väljer själva vilket, eller vilka, av märkena som ska användas.

Om vi väljer att använda scoutklädsel under våra möten så ska märket för Familjescouting placeras på vänster ärm, under placeringen för lokala märken scoutkår och regionala märken/distrikt.

Märkesplacering

Märkesplacering

I den bifogade pdf-filen ser du hur scoutmärkena ska placeras på scoutskjortan.
Ladda ner filen: Märkesplacering.pdf

Märkesplacering

Märkesplacering

I den bifogade pdf-filen ser du hur scoutmärkena ska placeras på scoutskjortan.
Ladda ner filen: Märkesplacering.pdf

Märkesplacering

Märkesplacering

I den bifogade pdf-filen ser du hur scoutmärkena ska placeras på scoutskjortan.
Ladda ner filen: Märkesplacering.pdf

Märkesplacering

Märkesplacering

I den bifogade pdf-filen ser du hur scoutmärkena ska placeras på scoutskjortan.
Ladda ner filen: Märkesplacering.pdf