Alla människor, i alla åldrar, i alla länder, har rätt att vara friska, ha tillgång till den vården de behöver och att det finns ett förebyggande arbete som gör att en inte blir sjuk. Hållbarhetsmål 3 handlar om allt från trafiksäkerhet, narkotika- och alkoholförebyggande, till att minska antal kvinnor som dör i samband med graviditet, abort och förlossning, utrota epidemier och förebygga icke-smittsamma sjukdomar så som cancer. Psykisk hälsa och välbefinnande ska också främjas. Och alla människor ska få tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, allmän sjukvård och läkemedel. Det är ett mål med många dimensioner, men där förebyggande är ett viktigt genomgående tema.

Scouting i världen kopplat till mål 3

Scouting i världen kopplat till mål 3

Som världens största ungdomsrörelse har scouting en enorm styrka i sin räckvidd. Som trovärdig lokal aktör sprider scouter kunskap till grupper som annars inte skulle nås i sina närområden, överallt i världen. Under ebola-krisen i Sierra Leone, Liberia och Guinea spelade scouter en viktig roll i att sprida information från myndigheter och förebygga smittospridning. I Storbritannien har girl guides uppmärksammats för sitt program som belyser psykisk ohälsa. När scouter arbetar hälsofrämjande gör de ofta det i samarbete med andra aktörer med sakkunskap. I Burundi jobbar scouter och guides tillsammans med IOGT för att utmana alkoholnormen. Och i Filippinerna driver roverscouter projekt för att upplysa om denguefeber. Som det står i scoutlagen – en scout känner ansvar för sig själv och andra.

Vad vi scouter i Sverige kan göra

Vad vi scouter i Sverige kan göra

En bra början är förstås att ta hand om sig själv och de i ens närhet. I Scouterna är vi bra på att hantera akuta situationer och lär oss till exempel första hjälpen och hjärt- lungräddning. Men många sjukdomar går att förebygga genom våra val i vardagen och de vanor vi skapar, inte minst hur ofta vi rör på oss och vad vi äter. Att sexuellt vara ansvarsfull och respektfull mot sig själv och sin partner är en förutsättning för att förebygga sjukdomar. Tillgång till preventivmedel och sexualupplysning är två viktiga faktorer som förebygger både sjukdomar och oönskade graviditeter. Att skapa en hälsosam relation till sex och till varandra baserat på samtycke och jämställdhet är också en förutsättning.

Minst lika viktigt är att tänka på hur vi behandlar varandra. Psykisk ohälsa är ett växande problem inte bara i Sverige utan världen över. Att känna ansvar för sig själv och andra är att stödja och finnas där för de i vår omgivning. Ibland är det så enkelt som att fråga en kompis hur hen mår. Men det omfattar också att ta hand om sig själv och våga be om hjälp när allt inte står rätt till. Att under scoutmöten prata om hur vi mår och finnas där för varandra är ett sätt att främja psykisk hälsa. Denna typ av samtal är lika viktig inom ledarteamen som med scouterna. Inom ledarteamen ska samtalen säkerställa att alla mår bra och är okej med sitt ansvar och sin arbetsbörda. Själva engagemanget ska nämligen också vara hållbart. Kom ihåg att samtalet anpassas efter villkoren inom respektive grupp. Det är utmanande att hitta rätt ton och uttryck för alla, men det är det som gör skillnaden.

Många barn och unga uppskattar Scouterna just för att det är en trygg och prestigelös miljö utan avbytarbänk, samtidigt som vi bygger ungas självkänsla, självförtroende och uppmuntrar till både fysiska och psykiska utmaningar. En brittisk studie visar att vuxna som varit scouter löper 15 % mindre risk att lida av ångest och andra psykiska problem vid 50 års ålder. Studien menar att scoutverksamhet antingen stärker människors motståndskraft mot vanliga stressfaktorer i livet, eller ökar individers chanser att åstadkomma mer i livet, vilket minskar risken för just sådan stress. Att öppna upp vår gemenskap för fler scouter, särskilt bland grupper som kåren vanligtvis inte når ut till, är också en viktig insats för barn och ungas välbefinnande.

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter och material inom Free Being Me, Action on Body Confidence och Trygga Möten knyter alla an till hållbarhetsmål 3.

Några enkla knep som gör stor skillnad som kan bidra till att kåren främjar scouternas hälsa är till exempel att se till att det finns tillgång till bindor under möten och läger för de som har mens. Att det finns kondomer på lägret, de behöver inte vara synliga eller marknadsföras mycket men att de äldre scouterna vet att det finns i en obevakad låda om det skulle behövas, är ett sätt att ta ansvar för scouternas hälsa och välbefinnande. I veckomöten kan ni reflektera tillsammans kring hur ni har det inom och utanför scouterna kopplad till ert mående för att ge ett tryggt utrymme att prata mående och hälsa. Det må vara enkelt, men gör stor skillnad för den individen som har behovet.

Det finns många spännande aspekter av hälsa och välbefinnande som kan utforskas under ett scoutmöte, för att lära sig mer om världen och vårt samhälle. Gapminder är ett spännande verktyg om ni vill diskutera global hälsa. Mål 3 kan knytas till många andra mål, och leda till spännande diskussioner om till exempel jämlikhet, eftersom tillgången till god hälsa och välbefinnande idag skiljer sig mellan grupper, även i Sverige. Hälsa kan också diskuteras utifrån ett jämställdhetsperspektiv, men också kopplas till frågor som stadsutveckling, infrastruktur och innovation. Vem har rätt till sjukvård i vårt land? Hur enkelt är det att få läkarvård? Hur främjar vi hälsa i andra sammanhang där ni är med, exempelvis i skolan eller hemma?

I slutändan fattas många av de stora beslut som påverkar vår hälsa av politiker i kommun, landsting, regering och riksdag. Som medborgare kan vi göra skillnad genom att berätta för beslutsfattare om de frågor som vi bryr oss om, och genom att utkräva ansvar, alltså se till att de håller vad de lovat, antingen genom hållbarhetsmålen eller i sina vallöften. Din scoutkår skulle till exempel kunna påverka tillgången till friluftsområden i kommunen, mot politiker för att förbygga mot mobbning i skolan och på arbetsplatser, eller för att för att erbjuda fritidsgårdar i kommunen.

Länkar till aktiviteter kommer inom kort.