Friluftsliv och att vara ute blir både lättare och roligare om vi behärskar grundläggande tekniker. Om vi kan hantera kniv och yxa undviker vi att skära oss, om vi läser kartan rätt hittar vi snabbare till lägerplatsen och maten blir lättare klar om den surrade trefoten håller genom hela matlagningen. Praktiska nyttigheter är ett sätt att öva på fysiska utmaningar som t.ex. finmotorik. Dessutom stärks självkänslan när vi klarar av saker som vi tidigare inte gjort.

Kniven är något som alltid ska tas med på hajk, och som vara lättåtkomlig i bältet för du vet aldrig när den kommer till nytta. Det kan vara under matlagningen, för att kapa en lina eller så kan du kan använda den till att göra smarta, praktiska och fina hjälpmedel.

Praktiska nyttigheter behöver övas och ju mer ni övar med kniv, karta, kompass, knopar, surrning och första hjälpen på scoutmötet, desto smidigare kommer det att gå när ni är på sjön eller i skogen. Gå gärna ut och träna på knopar där de ska användas. Tränar ni karta så gå ut i skogen  och titta på terrängen och kartan samtidigt så att scouterna ser hur ett stup, en stigkorsning eller en gärdsgård ser ut på kartan och i verkligheten samtidigt. Kom ihåg att förklara för scouterna att ni kommer att använda kunskaperna på hajken. Övar ni på att surra trefötter på scoutmötet, så laga en måltid på hajken över öppen eld och låt patrullen själv surra trefoten som grytan hänger i. Lär ut de knopar som ni har nytta av nästa hajk när ni fäster vindskyddet eller förtöjer segelbåten.

Spårare

Spårare

Spårare får börja med att lära sig några enkla knopar. Sätt knopen i sitt sammanhang så blir det lättare att komma ihåg den. Många börjar med råbandsknop för att den är lätt att lära ut, även om den kanske inte är den mest användbara knopen. Kanske vill ni istället börja med det dubbla halvslaget? Om ni är på sjön kan den första enkla knopen t.ex. vara överhandsknop i åtta (stoppknut).

De första kartorna spårarna följer är enkla och gärna handritade av ledarna. För att börja få förståelse för kartor kan spårarna göra egna kartor över området runt scoutstugan. Låt patrullerna jämföra sina kartor och följa en annans patrull karta.

Spårare kan börja öva att använda kniv när ledaren är med och kan testa att tälja enklare prylar som smörknivar, barkbåtar och grillspett.

 

Upptäckare

Upptäckare

Upptäckarna börjar med bevismärken för kniv, såg och yxa. Bevismärkena innebär stort ansvar och det är ett stolt ögonblick för scouterna att ta emot bevismärket. Planera in gott om tid för att lära ut kniv- och täljtekniker så att upptäckarna verkligen kan visa hur de hanterar kniven när det är dags för bevismärket.

Upptäckare kan lära sig att sätta upp vindskydd själva och surra ordentligt. Våga backa lite som ledare så att patrullen får lösa vindskyddsuppsättningen själva, det är lätt att vända sig till vuxna om de är i närheten.

Introducera riktiga kartor, som orienteringskartor och Gröna kartan och lär ut grunderna för kompassen. Testa att ta ut enkla kompassriktningar och följ dem en liten bit.

Upptäckarna kan lära sig grunderna i första hjälpen och vad man ska göra när olyckan är framme.

Äventyrare

Äventyrare

Äventyrarna kan behöva repetera grundläggande teknik kring hur kniven används och hur kompassen fungerar. Gör det gärna i sitt sammanhang dvs ute och där ni behöver kunna färdigheterna. Har scouterna inte använt karta sen upptäckaråldern så är det bra att öva ute på scoutmötet för att det ska fungera bättre på hajken. Låt dem ta med sina knivar på ett möte och repetera t ex knivslipning.

Testa gärna nya tekniker som GPS i samband med geocaching och använd mobiltelefonerna för att navigera. Kom ihåg att diskutera skillnader, fördelar och nackdelar med ny teknik.

Passa på att träna och repetera knopar i samband med det tillfälle där de skall användas, t ex när man slå upp ett vindskydd, bygger en trefot eller förtöjer sin kanot.  Surrningar ska alltid vara ordentligt och prydligt gjorda, eftersom det är något de förväntas kunna som utmanare.

Utmanare

Utmanare

Vid det här laget behärskar scouterna de flesta knoparna och utmanarna brukar vilja och kan ta ut svängarna när det gäller surrningar. Nu lär sig många att surra avancerade pionjärarbeten som karuseller och unnar sig friluftslyx som bastubygge.

Behärskar de sin karta och kompass kan de göra vandringar utanför vandringslederna. Utmanarna får i stor utsträckning komma med egna idéer vad de vill göra, så fundera i början av terminen om det finns något spännande de skulle vilja lära sig. Om fokus är att tillverka något eller lära sig att tälja med kniv så är det till exempel kul med nyttiga saker för friluftslivet som slevar eller en spork i trä.

Känner de att de behärskar första hjälpen är en hjärt- och lungräddningskurs ett bra nästa steg.

Aktiviteter och lekar

Aktiviteter och lekar